Badanie satysfakcji Klienta Urzędu Gminy Rzgów

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek Urzędu

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Oznakowanie Urzędu
 2. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej
 3. Stan wizualny pomieszczeń Urzędu
 4. Wizerunek Urzędników

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Godziny przyjęć interesanta
 2. Czytelność formularzy
 3. Zaangażowanie w obsługę Klienta
 4. Rzeczowa komunikacja z Urzędnikiem

Kompetencje Urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Poziom wiedzy i umiejętności Urzędników
 2. Zrozumiały sposób komunikacji
 3. Staranność wykonywanych obowiązków
 4. Kultura osobista

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Szybkość obsługi na stanowisku
 2. Informacja o terminie załatwienia sprawy
 3. Dotrzymanie terminu załatwienia sprawy
 4. Realizacja i zamknięcie obsługiwanej sprawy

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Obiektywizm (bezstronność) Urzędnika w załatwieniu sprawy
 2. Zgodność z przepisami załatwienia sprawy
 3. Przejrzystość załatwienia sprawy
 4. Staranność Urzędnika w obsłudze sprawy

Metryka Klienta